Referendum. Tylko na Podkarpaciu ponad 50% frekwencja

Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyniki referendum przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie protokołów głosowania, otrzymanych od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaliła następujące wyniki głosowania i wynik referendum:

1) głosowanie przeprowadzono w 31 497 obwodach głosowania;

2) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum wyniosła 29 532 595;
3) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 12 139 611, w tym:
a) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących przez pełnomocnika wyniosła 33 530,
b) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wyniosła 332 326;

4) liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wysłano pakiety referendalne wyniosła 12 938;

5) Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym (łącznie) 12 152 549;

6) liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 11 864;

7) liczba kart wyjętych z urny wyniosła 12 096 532 w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 10 074;

8) liczba kart nieważnych wyniosła 13 944;

9) liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w referendum) wyniosła 12 082 588;

10) frekwencja wyniosła 40,91%.

Państwowa Komisja Wyborcza ustaliła, że w sprawach będących przedmiotem referendum ogólnokrajowego odpowiednio:

1) Sprawa nr 1: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 830 388;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 252 200,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 394 704,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 857 496.

2) Sprawa nr 2: Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 799 123;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 283 465,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 608 254,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 675 211.

3) Sprawa nr 3: Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 828 908;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 253 680,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 445 270,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 808 410.

4) Sprawa nr 4: Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?:
a) liczba głosów nieważnych wyniosła 842 922;
b) liczba głosów ważnych wyniosła 11 239 666,
w tym:
— liczba odpowiedzi pozytywnych „TAK” wyniosła 360 803,
— liczba odpowiedzi negatywnych „NIE” wyniosła 10 878 863.

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że:

1) w sprawie nr 1 większość głosujących (96,49%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”);
2) w sprawie nr 2 większość głosujących (94,61%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”);
3) w sprawie nr 3 większość głosujących (96,04%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”);
4) w sprawie nr 4 większość głosujących (96,79%) udzieliła negatywnej odpowiedzi („NIE”).

Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, o której mowa w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym, wynosi 14 766 298 osób. W referendum wzięło udział, czyli oddało karty ważne, 12 082 588 osób, co stanowi mniej niż połowę osób uprawnionych i – stosownie do art. 66 ust. 1 ustawy o referendum – wynik referendum nie jest wiążący.

PKW, red.
grafiki: PKW

18-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)